Rechtbank staat etnisch profileren toe

Gisteren deed de Rechtbank Den Haag uitspraak in de zaak die het PILP-NJCM samen met Houthoff namens een coalitie van maatschappelijke organisaties en twee burgers heeft aangespannen tegen de Koninklijke Marechaussee over etnisch profileren bij MTV-controles (Mobiel Toezicht Veiligheid). De rechtbank oordeelde dat etniciteit onderdeel mag zijn van deze controles en dat deze niet discriminerend zijn. De coalitie is erg teleurgesteld over de uitspraak en gaat ertegen in beroep.

Dagmar Oudshoorn, directeur van Amnesty International Nederland zegt over de uitspraak: ‘De uitspraak van gisteren dat de Koninklijke Marechaussee door kan gaan met etnisch profileren gooit niet alleen internationale mensenrechten uit het raam, maar tast ook Artikel 1 van de Nederlandse Grondwet aan.’

Jelle Klaas, advocaat bij PILP-NJCM, noemt de uitspraak ‘onbegrijpelijk’. ‘We gaan in beroep.’

Dionne Abdoelhafiezkhan van Controle Alt Delete: ‘De uitspraak van gisteren is zeer teleurstellend. De kwetsende praktijk van etnisch profileren blijft een dagelijkse realiteit. Iedere keer dat niet-witte Nederlanders naar huis terugkeren lopen ze het risico eruit gepikt te worden vanwege hun huidskleur.’

De rechtszaak

Tijdens grenscontroles selecteert de Marechaussee mensen onder meer op basis van hun uiterlijk, huidskleur of etniciteit. Dit bepaalt of iemand, tegen wie er geen individuele verdenking is, wordt aangehouden. De Marechaussee gebruikt ook risicoprofielen waarbij etniciteit onderdeel is, zoals: ‘mannen die snel lopen, goed gekleed zijn en die er “niet-Nederlands uitzien”.’

Gisteren oordeelde de rechtbank van Den Haag dat deze praktijk is toegestaan. Etniciteit mag onderdeel blijven van risicoprofielen en selectieprofielen van de Koninklijke Marechaussee, ook als etniciteit een beslissend criterium is om iemand aan te houden.

Implicaties

Etnisch profileren is schadelijk omdat het bijdraagt aan de stigmatisering van niet-witte burgers. De rechtbank heeft nu geoordeeld dat het toegestaan is om niet-witte Nederlandse burgers er vanwege hun huidskleur uit te pikken bij controles omdat ze mogelijk niet-Nederlands zijn.

Mpanzu Bamenga, een van de individuele aanklagers vindt dit erg pijnlijk: ‘Niet alleen voor mezelf en voor de coalitie, maar voor alle Nederlanders. Het selecteren en aanhouden van mensen op basis van hun veronderstelde afkomst ontkent de diversiteit van Nederland. En dat is een groot onrecht.’

De zaak is aangespannen door twee Nederlandse burgers, samen met Amnesty International, Controle Alt Delete, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), en antidiscriminatievoorziening RADAR.

Lees het volledige vonnis hier of lees meer over deze zaak hier.