Regering kondigt reeks veiligheidsmaatregelen aan na moord op Van Gogh

DEN HAAG. Voorafgaand aan het debat in de Tweede Kamer over de moord op filmmakerVan Gogh hebben de ministers Donner en Remkes een reeks maatregelen aangekondigd in de strijd tegen terrorisme. Het betreft onder andere een uitbreiding van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en meer bevoegdheden voor opsporingsambtenaren. Volgens een aangekondigd wetsvoorstel is voor de inzet van bijzondere opsporingsbevoegdheden (zoals observatie, infiltratie, pseudo-koop en telefoontap) bij terrorisme niet langer een ‘redelijk vermoeden’ van een strafbaar feit nodig. Aanwijzingen die duiden op de voorbereiding van een terroristische aanslag zijn voldoende.

Bij zogeheten veiligheidsrisicogebieden als luchthavens, industriegebieden, stations en overheidsgebouwen, mag de politie volgens het wetsvoorstel zonder voorafgaande toestemming van de officier van justitie personen preventief fouilleren en voertuigen en voorwerpen onderzoeken, om een terreurdaad te voorkomen.

Bij een terreurdreiging kunnen personen straks ook eerder in bewaring worden genomen. Bij een verdenking van een terroristisch misdrijf zijn dan niet langer ‘ernstige bezwaren’ vereist. Een ‘redelijk vermoeden van schuld’ is dan al voldoende om iemand in bewaring te nemen.

De in de brief aangekondigde uitbreiding van de AIVD heeft onder andere betrekking op de volgende punten:

  1. De AIVD moet realtime en online toegang krijgen tot databestanden;
  2. Een verbreding van de observatie van personen die in verband zijn te brengen met het terrorisme, radicaliseringsprocessen of ondersteuning daarvan;
  3. Investeren in innovatieve methoden van datamining;
  4. De nationale recherche wordt uitgebreid met een eenheid terrorisme.

Wanneer een moskee in strijd handelt met de openbare orde, zal het openbaar ministerie bij de rechtbank vorderen dat de moskee verboden en ontbonden wordt, zo heeft het kabinet aangekondigd.

Verder zal het kabinet blijkens de brief aan de Tweede Kamer met spoed een wetsvoorstel indienen dat het mogelijk maakt mensen met een dubbele nationaliteit het Nederlands paspoort af te nemen, wanneer zij ‘essentiële belangen van de staat schaden’.

Ook heeft het kabinet de ontwikkeling van een ‘ instrument’ aangekondigd om websites waarop ‘radicale/extremistische inhoud’ staat te verwijderen.

BRONNEN