Uitslag referendum over Europese Grondwet: nee

DEN HAAG. Een meerderheid van de Nederlandse kiezers heeft de Europese Grondwet afgewezen. Bij de voorlopige uitslag woensdagavond bleek 61.6 % van de kiezers ‘voor’ te hebben gestemd; 38.4 % stemde ‘tegen’. De opkomst was 62.8 %. Minister-president Balkenende zei in een eerste reactie ‘zeer teleurgesteld’ te zijn. De regering zal de uitslag respecteren.

Het referendum was een initiatief van de Tweede Kamer. Naar verwachting zal de Kamer donderdag debatteren over de uitslag van het referendum.

In de Europese Grondwet (formeel: het Verdrag tot vaststelling van een Grondwet voor Europa) zijn de bestaande verdragen van de Europese Unie samengevoegd. Daarnaast bevat de Grondwet ook nieuwe elementen. Zo krijgt de Europese Unie een minister van Buitenlandse Zaken en krijgt de Europese Raad, die bestaat uit staatshoofden en regeringsleiders, een vaste voorzitter. In deel II van de Europese Grondwet is het ‘Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie’ opgenomen. Daarin erkent de Europese Unie fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van meninguiting en informatie, de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, het recht op menselijke integriteit en het recht op eerbiediging van het privéleven en van het familie- en gezinsleven.

BRONNEN