Uitspraak Hof Den Haag over deelname aan terroristische organisatie

Het Gerechtshof van Den Haag heeft op 21 juni twee mannen bij verstek veroordeeld voor het deelnemen aan een internationale terroristische organisatie. Het Hof oordeelde dat informatie van de BVD of de AIVD de grondslag kan vormen voor de start van een strafrechtelijk onderzoek of het aanwenden van initiële opsporingsbevoegdheden.

In december 2002 sprak de Rotterdamse rechtbank vijf verdachten vrij omdat hun aanhouding, aldus de rechtbank, uitsluitend gebaseerd was geweest op BVD-informatie en niet (ook) op het resultaat van strafrechtelijk onderzoek door opsporingsambtenaren. Daardoor was volgens de rechtbank die aanhouding onrechtmatig geweest en konden de resultaten van het strafrechtelijk onderzoek dat daarna plaatsvond niet tot het bewijs meewerken. De officier van justitie had tegen die beslissing hoger beroep aangetekend.

Het Hof oordeelde nu echter dat informatie van BVD of AIVD de grondslag kan vormen voor de start van een strafrechtelijk onderzoek of het aanwenden van initiële opsporingsbevoegdheden zoals de aanhouding van verdachten en het doorzoeken van woningen, mits die informatie een redelijke verdenking oplevert.

BRONNEN