UPR 2022: NJCM dient rapport in voor het VN-Mensenrechtenexamen

Het Koninkrijk der Nederlanden wordt in november van dit jaar voor de vierde keer onderworpen aan de Universal Periodic Review (UPR) van de Verenigde Naties, ook wel het VN-mensenrechtenexamen.
Het NJCM heeft als non-gouvernementele organisatie (NGO) een rapport ingediend voor de UPR. In zijn rapport heeft het NJCM een brede juridische analyse van actuele mensenrechtenthema’s in Nederland gemaakt. Dit rapport is door twaalf andere organisaties medeondertekend.

Bijzondere aandacht in dit rapport gaat uit naar etnisch profileren, de risico’s van algoritmische besluitvorming en grootschalige dataverzameling door de overheid en de schrijnende toestanden in de vreemdelingenketen. Daarnaast constateert het NJCM dat de overheid het maatschappelijk middenveld beter zou moeten consulteren bij het opstellen van nieuw beleid en wet- en regelgeving.

Het NJCM heeft zich de laatste jaren actief met voornoemde vraagstukken bezig gehouden en vraagt middels 22 aanbevelingen de aandacht van de regering voor deze en andere mensenrechtelijke problemen die spelen in Nederland. Naast het NJCM hebben andere NGO’s en het College voor de Rechten voor de Mens een eigen UPR-rapport ingeleverd.

De volgende organisaties ondersteunen de rapportage van het NJCM:
Goede Doelen Nederland, Cordaid, Defence for Children, Emancipator, Justice & Peace, Nederlandse Vrouwen Raad, Nederlands Helsinki Comité, Stichting NNID, Privacy First, RADAR/Art. 1, Stichting LOS en TIYE International.

U kunt ons rapport bekijken via de volgende pdf:

UPR Contribution NJCM and other stakeholders