Verkenning van oprichting Nationaal Mensenrechteninstituut

DEN HAAG. Vier organisaties hebben het voortouw genomen om de oprichting van een Nederlands mensenrechteninstituut te onderzoeken. Deze vier organisaties – het College bescherming persoonsgegevens (CBP), de Commissie gelijke behandeling (CGB), de Nationale ombudsman (NO) en het Studie- en informatiecentrum mensenrechten (SIM) – ondertekenden daartoe woensdag een ‘Memorandum inzake samenwerking’.

In Nederland bestaat geen nationaal mensenrechteninstituut. Een resolutie van de Verenigde Naties van 1993 dringt daar wel op aan. De initiatiefnemers gaan de varianten en vormen onderzoeken waarin een op te richten nationaal mensenrechteninstituut gegoten zou kunnen worden. Het uitgangspunt daarbij is de resolutie van de Verenigde Naties. Minister De Graaf voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties is positief over het initiatief van de vier organisaties. Zij zullen eind 2005 een advies aan hem uitbrengen.

Het NJCM heeft de regering al in 2003 opgeroepen te besluiten tot oprichting van een nationale mensenrechtencommissie. In een op 19 september 2005 verzonden brief aan de regering stelde het NJCM dat een nationale mensenrechtencommissie een belangrijke bijdrage kan leveren aan de bescherming van mensenrechten in Nederland. De brief werd mede ondertekend door 23 mensenrechtenorganisaties, hoogleraren en rechters.

BRONNEN

Brief NJCM aan de Nederlandse regering, 19 september 2003
Memorandum inzake samenwerking, 8 maart 2005