Verkiezingsbarometer ongedocumenteerde vluchtelingen

De aankomende Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart 2021 zijn van groot belang voor het vluchtelingenbeleid in de komende vier jaar. ASKV en andere vluchtelingenorganisaties willen de positie van ongedocumenteerde vluchtelingen verbeteren en vragen daarvoor aandacht middels een campagne en een barometer.

Vluchtelingen zonder papieren mogen niet stemmen. ASKV en anderen vragen aandacht aandacht van kiezers voor deze groep met een barometer waarin ze de standpunten over de positie van ongedocumenteerde vluchtelingen van alle politieke partijen hebben opgenomen. Zie hier de verkiezingsbarometer voor meer informatie.

Ook roepen ze mensen op om een actiemail te sturen naar politieke partijen.

Persbericht, ‘Kies voor ongedocumenteerden.nl, politieke barometer 2021’, ASKV, 15 december 2020.