Verruiming van bevoegdheden veiligheidsdiensten

DEN HAAG. De bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) worden uitgebreid. Naast deze twee veiligheidsdiensten komt er een derde, zelfstandige inlichtingendienst bij: de Nationale SIGINT Organisatie (NSO). Dat schrijft minister Remkes in een brief aan de Tweede Kamer. De NSO is nu nog onderdeel van de MIVD en heeft tot taak het berichtenverkeer van communicatiesatellieten te onderscheppen.

Voor de uitbreiding van de bevoegdheden van de drie inlichtingendiensten is aanpassing van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 nodig, zo schrijft de minister aan de Tweede Kamer. De inzet is blijkens de brief gericht ‘op het zo vroeg mogelijk identificeren van de voorbereiding van mogelijke terroristische acties en de daders daarvan.’ Nieuwe vormen van geautomatiseerde data-analyse zullen worden ingezet, zoals het zoeken aan de hand van profielen en het opsporen van bepaalde patronen met behulp van data-mining. Daartoe moeten grote bestanden met persoonsgegevens van niet-verdachte personen doorzocht worden. ‘De wet zal op dit punt meer aanslag moeten bieden,’ aldus de brief van de minister.

Ook de mogelijkheden om vanuit de veiligheidsdiensten zelf de voorbereiding van terroristische aanslagen daadwerkelijk te verstoren (anders dan door het verstrekken van informatie aan tot ingrijpen bevoegde autoriteiten) zullen worden verruimd, zo blijkt uit de brief.

Kort na de aanslagen in Madrid op 11 maart 2004 kondigde de Nederlandse regering een aantal maatregelen aan in de strijd tegen het terrorisme (de Post-Madrid maatregelen). Met de nu voorgestelde wetswijzigingen worden deze plannen geconcretiseerd.

BRONNEN