Verslag NJCM-seminar 11 april 2019

Zet mensen met een beperking niet buitenspel: inclusieve participatie en de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Op 11 april 2019 werd door de NJCM werkgroep Internationale Bescherming Mensenrechten een seminar georganiseerd over inclusieve participatie en de implementatie van het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Dit verdrag is op 14 juli 2016 in werking getreden in Nederland. Volgens het toezichthoudende VN-Comité is het recht op deelname aan de besluitvorming de kern van de meeste, zo niet alle, verplichtingen van het verdrag. Mensen met een beperking hebben echter minder mogelijkheden om actief deel te nemen aan de besluitvorming. Besluiten worden nog te vaak gemaakt óver mensen met een beperking, in plaats van mét hen. Een van de redenen hiervoor is dat bestaande vormen van participatie worden gedomineerd door steeds dezelfde groepen, vooral mensen zonder beperkingen die daarnaast meestal man, wit en hoogopgeleid zijn. Het doel van dit seminar was om een breder perspectief te werpen op participatie en inclusieve besluitvorming: niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor andere groepen die traditioneel buiten de besluitvorming vallen. Verschillende experts gingen in gesprek met elkaar en met het publiek, op zoek naar een antwoord op de vraag hoe besluitvorming inclusief kan worden gemaakt. Het debat werd geleid door Margit van Hoeve, jurist en bestuurslid van de Coalitie voor Inclusie.

Het gehele verslag is hier te vinden.