Verslag NJCM-webinar ‘Het EVRM – op weg naar 2030’

Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) bestaat alweer 72 jaar. In deze periode heeft het Verdrag zich door de living instrument doctrine van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) ontwikkelt tot drijfveer voor het verbeteren van de mensenrechten binnen en buiten de verdragsstaten. Ter viering hiervan organiseerde het NJCM een webinar rondom de huidige impact en de toekomstverwachtingen van het EVRM.

Twee sprekers Sjoerd Lopik, advocaat en PhD-kandidaat aan de Universiteit Leiden en Bahija Aarrass, universitair docent aan de Open Universiteit, deelden hun visie op het thema vanuit hun expertise. De avond stond onder leiding van de Leidse hoogleraar Europees recht Rick Lawson en werd afgesloten met een vraaggesprek met oud-rechter in het EHRM Egbert Myjer.

Sjoerd Lopik ging in zijn betoog in op de betekenis van het EVRM voor strafrechtelijk optreden van verdragsstaten tegen klimaatproblematiek. Fundamentele rechten zoals vastgelegd in artikelen 2 en 8 EVRM worden in toenemende mate aangewend om de gevolgen van klimaatverandering voor burgers aan de kaak te stellen. Lopik problematiseerde in zijn bijdrage deze tendens en besteedde daarbij bijzondere aandacht aan de verwachtingen die Straatsburg schept over strafrechtelijk optreden van verdragsstaten tegen klimaatproblemen.

Bahija Aarras ging in op de rol van het EVRM voor het migratierecht in het verleden, heden en de toekomst. Naast het belang van family life (artikel 8) en het verbod van refoulement (artikel 3) in het migratierecht, besprak Aarrass in haar bijdrage ook de toenemende aandacht voor onder andere het recht op een eerlijk proces in de asielprocedure (artikel 6) en schending van de godsdienstvrijheid (artikel 9) bij uitzetting van vervolgde geestelijken.

Ter afsluiting deelden Rick Lawson en Egber Myjer hun inzichten over actuele ontwikkelingen en toekomst van het EVRM en het Straatsburgse Hof. Myjer vroeg in het bijzonder aandacht voor afnemende EVRM-compliance van verdragsstaten als Hongarije, Polen en Rusland en de gevolgen van aanhoudende toestroom van klachten naar het Hof.

Wij danken onze sprekers en gasten voor hun deelname!

U kunt het webinar hieronder of via deze YouTube-link  terugkijken.