Vertrekmoratorium voor asielzoekers uit een deel van Somalië

DEN HAAG. De ministerraad heeft bij een persbericht van 11 februari 2005 laten weten dat Somalische asielzoekers die niet uit Somaliland, Puntland of Zuid-Mudug afkomstig zijn voorlopig in Nederland mogen blijven. Aanleiding voor dit besluit is de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 17 december 2004. Daarin bepaalde de Raad van State dat Somaliërs die niet afkomstig zijn uit het noorden van Somalië in verband met de zogeheten ‘interim-measure’ van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens van 31 augustus 2004 niet uitgezet konden worden. Met deze interim-measure had het Europees Hof Nederland verboden om een Somaliër uit te zetten die een klacht tegen Nederland had ingediend bij het Hof.

Het besluit van de ministerraad, het zogeheten ‘vertrekmoratorium’ is ingesteld tot 1 juli 2005. Een vertrekmoratorium houdt in dat uitgeprocedeerde asielzoekers niet terug hoeven naar hun land van herkomst en voorlopig in de asielopvang mogen blijven.

Bij brief van 14 september 2004 had het NJCM bij minister Verdonk en de vaste kamercommissie van justitie erop aangedrongen om de uitzettingen van Somaliërs die niet afkomstig zijn uit Noord-Somalië op zijn minst op te schorten. Het NJCM deed dit mede naar aanleiding van de interim-measures van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die naar het oordeel van het NJCM opgevat moesten worden als signalen van het Europees Hof om de uitzettingen te staken.

Vluchtelingenwerk Nederland, de Vereniging Asieladvocaten en -juristen Nederland (VAJN), de Federatie van Somalische Associaties in Nederland (FASN) en het Alkmaars Steunpunt Politieke vluchtelingen (ASPV) hadden in januari vorig jaar een kort geding aangespannen tegen de Nederlandse staat om de uitzettingen van uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers naar Somalië te staken. De rechtbank ‘s-Gravenhage heeft in mei 2004 hun verzoek niet ontvankelijk verklaard. De eisende partijen zijn daarop in hoger beroep gegaan bij het Gerechtshof, dat nog geen uitspraak heeft gedaan.

BRONNEN