VN-Comité bereidt zich voor op de beoordeling van de naleving van het IVESCR

GENÈVE. Het VN-Comité inzake economische, sociale en culturele rechten heeft op 3 december 2009 haar ‘List of Issues’ aangaande de voortgang van de implementatie van het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten (IVESCR) in Nederland gepubliceerd.

De ‘List of Issues’ is het resultaat van de eerste bespreking van de Nederlandse regeringsrapportage betreffende de naleving van het IVESCR. Deze is opgesteld op basis van de bevindingen tijdens de Pre-sessional Working Group vergadering van het VN-Comité op 23 november jl. in Genève. De ‘List of Issues’ betreft een lijst van zaken waarover het Comité met de Nederlandse overheid verder zal spreken in het kader van de Nederlandse rapportageprocedure in november 2010. Tijdens deze voorbereidende vergadering hebben Nederlandse niet-gouvernementele organisaties (NGO’s) de mogelijkheid gehad om het VN- Comité vanuit hun perspectief te informeren over de implementatie van het IVESCR in Nederland, en om commentaar te leveren op het door Nederland ingediende rapport.

Net als bij andere verdragsrapportages heeft het NJCM ook dit keer een actieve rol gespeeld in de rapportageprocedure. Het NJCM heeft in samenwerking met acht andere NGO’s een gezamenlijk NGO-rapport opgesteld. Acht andere NGO’s hebben het rapport middels ondertekening gesteund.
Het NJCM heeft de belangrijkste punten uit het rapport mondeling toegelicht op de Pre-sessional Working Group vergadering op 23 november jl. in Genève. Het commentaar van het NJCM betrof vooral een presentatie van de bevindingen uit de NGO-schaduwrapportage (het ‘Joint Parallel Report on the implementation of economic, social and cultural rights in the Netherlands’). Zie hieronder voor een kort overzicht van de gepresenteerde punten.

De informatie uit de schaduwrapportage werd door het Comité zeer op prijs gesteld en er was veel belangstelling voor het commentaar op de regeringsrapportage. Het NJCM is dan ook verheugd om te constateren dat de ‘List of Issues’ dit bevestigt, en dat het Comité een aantal punten die zijn ingebracht hierin prominent heeft laten terug komen.

De Nederlandse overheid heeft nu een half jaar de tijd om op de punten genoemd in de ‘List of Issues’ van het Comité van extra informatie te voorzien. Tevens heeft het VN-Comité het NJCM verzocht om extra informatie te geven over bepaalde onderwerpen.
Na de bespreking van alle informatie tijdens de sessie in november 2010 zal het VN-Comité inzake economische, sociale en culturele recht deze rapportageronde afsluiten met het uitvaardigen van de zogenaamde ‘Concluding Observations’, waarin zij haar bevindingen aangaande de Nederlandse naleving van het IVESCR vastlegt, en mogelijk verdere aanbevelingen doet aan de Nederlandse overheid.

Bronnen

‘List of Issues’ van het VN-Comité inzake economische, sociale en culturele rechten

‘Joint Parallel Report’, oktober 2009

NJCM-commentaar Nederlandse rapportage IVESCR