VN-comité kritisch over naleving verdrag inzake rassendiscriminatie door Nederland

GENEVE. Het VN-comité inzake rassendiscriminatie is kritisch over de naleving van het Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie in Nederland. In haar ‘Concluding Observations’ over Nederland geeft het VN-comité aan in het bijzonder bezorgd te zijn over het feit dat de Wet Samen niet meer in werking is, terwijl dit het enige wetgevingsinstrument was met betrekking tot arbeidsparticipatie van etnische minderheden. Het VN-Comité roept Nederland op om adequate maatregelen te nemen om een goede representatie van etnische minderheden op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen.

Met deze conclusie volgt het VN-comité het standpunt van Nederlandse NGO’s, waaronder het NJCM, die de intrekking van de Wet Samen in hun schaduwrapportages onder de aandacht van het VN-comité hebben gebracht. Zij wezen het VN-comité erop dat veel maatregelen die waren bedoeld om de werkloosheid van etnische minderheden te verbeteren zijn beëindigd, terwijl de werkloosheid onder allochtonen nog erg hoog is.

Het VN-comité stelt in naar ‘Concluding Observations’ voorts bezorgd te zijn over racistische incidenten en uitingen van vreemdelingenhaat in Nederland. Zij beveelt aan de maatschappelijke tendensen die kunnen leiden tot racistisch incidenten en uitingen van vreemdelingenhaat voortdurend in de gaten te houden en de negatieve gevolgen van zulke tendensen te bestrijden. In dat verband roept zij Nederland op om door te gaan met het promoten van bewustzijn van ‘diversiteit en multiculturaliteit’ in alle vormen van het onderwijs. Ten aanzien van het onderwijs merkte het Comité nog op dat het bezorgd blijft over de scheiding in zwarte en witte scholen. Nederland wordt aangeraden dit te monitoren en maatregelen te nemen om de negatieve effecten van het bestaan van zwarte en witte scholen zoveel mogelijk te beperken. Ook wil het Comité hierover geinformeerd worden.

Iedere twee jaar toetst het VN-comité het Nederlandse beleid aan het Verdrag inzake de Uitbanning van Alle Vormen van Rassendiscriminatie.

BRONNEN