VN-Comité: Nederland leeft Kinderrechtenverdrag onvoldoende na

GENEVE. Nederland leeft het Verdrag voor de Rechten van het Kind niet goed na. Dat heeft het VN-Comité voor de Rechten van het Kind op 30 januari vastgesteld in haar ‘Concluding Observations’ over Nederland.

Het VN-Comité is met name bezorgd over het onderbrengen van kinderen van uitgeprocedeerde asielzoekers in gesloten centra met beperkte mogelijkheden voor onderwijs. Zij beveelt aan dat alle kinderen van asielzoekers die wachten op uitzetting passend onderwijs en onderdak krijgen. Het VN-Comité is ook kritisch over de Nederlandse praktijk waarbij kinderen met gedragsproblemen, voor wie geen plaats is in reguliere behandelcentra, worden opgesloten in penitentiaire jeugdinrichtingen. Zij beveelt aan dat het opsluiten van deze categorie kinderen in penitentiaire jeugdinrichtingen wordt vermeden.

Met deze conclusies volgt het VN-Comité het standpunt van Nederlandse NGO’s, waaronder het NJCM, die de genoemde praktijken tijdens hoorzittingen in oktober 2003 onder de aandacht van het VN-Comité hebben gebracht.

Iedere vijf jaar toetst het VN-Comité voor de Rechten van het Kind het Nederlandse beleid aan het Kinderrechtenverdrag. ‘Het VN-Comité geeft met deze Concluding Observations een duidelijk signaal dat er in Nederland knelpunten zijn bij de naleving van dit verdrag’, aldus NJCM-voorzitter Sewandono. ‘Ik ga er vanuit dat de regering op korte termijn maatregelen zal treffen om de kritiek weg te nemen.’

BRONNEN