VN Comité voor het Vrouwenverdrag stelt kritische vragen over naleving van dit verdrag in Nederland

NEW YORK. Op 2 februari jongstleden heeft het VN Comité voor het Vrouwenverdrag (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)) haar kritische vragen van 24 januari 2006 omgezet in pittige aanbevelingen voor de naleving van het Vrouwenverdrag door de Nederlandse regering. De aanbevelingen zijn mede gebaseerd op informatie van – en zijn daarmee een succes voor – Nederlandse vrouwen- en mensenrechtenorganisaties, waaronder het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM).

De kritiek van het rapport ‘Taking Women’s Rights Seriously?’, het commentaar van Nederlandse vrouwenorganisaties en NJCM op de rapportage die de Nederlandse regering ten behoeve van het Comité heeft ingediend bij de VN, wordt grotendeels overgenomen door het Comité.

Volgens het Comité onderneemt de Nederlandse overheid te weinig effectieve maatregelen om de positie van vrouwen in Nederland te verbeteren en discriminatie van vrouwen uit te bannen. Dit komt onder meer doordat de Nederlandse overheid weinig doet om de kenbaarheid van het Verdrag onder haar instanties, rechters en advocaten, en het publiek te vergroten.

Verder spreekt het Comité haar bezorgdheid uit over de aanhoudende ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op de arbeidsmarkt en in de politiek, het eveneens aanhoudende (huiselijk) geweld tegen vrouwen, vrouwensmokkel en prostitutie, en ontoereikende maatregelen om de verantwoordelijkheid voor het ouderschap te delen. Ook is het Comité bezorgd over de stereotype beeldvorming van allochtone vrouwen, vluchtelingen, en etnische minderheden, die bijdraagt aan de stagnatie van emancipatie onder deze groep vrouwen, met alle gevolgen van dien voor de maatschappij als geheel.

De komende vier jaar, wanneer het weer tijd zal zijn voor de volgende rapportage door het Comité, zal de Nederlandse regering dan ook haar handen vol hebben aan de aanbevelingen van het Comité, die herhaaldelijk aandringt op meer statistische gegevens, meer onderzoek en studies naar en strengere evaluaties van de impact die praktijk, beleid, wetgeving, en stereotype beeldvorming hebben op de efficiënte implementatie van het Vrouwenverdrag en daarmee op de positie van vrouwen in Nederland.

BRONNEN