VN-Mensenrechtenraad erkent schoon, gezond en duurzaam milieu als fundamenteel mensenrecht

Vorige week heeft de Mensenrechtenraad van de VN in Resolutie 48/13 de toegang tot een schoon, gezond en duurzaam milieu erkend als mensenrecht. De resolutie werd door een overweldigende meerderheid gesteund, 43 van de 47 landen stemden voor.

Hoewel dit besluit niet bindend is, kan het wel wereldwijd invloed hebben op de manier waarop met deze kwestie wordt omgegaan. De resolutie moedigt staten aan om beleid aan te nemen voor het genot van het recht op een veilige, schone, gezonde en duurzame omgeving waar nodig, ook met betrekking tot biodiversiteit en ecosystemen. Daarnaast kan de erkenning van een gezonde en schone omgeving als fundamenteel recht juristen helpen om argumenten aan te dragen in zaken over milieu en mensenrechten.

Op dezelfde dag nam de Raad Resolutie 48/14 aan waarin een speciale VN-rapporteur voor de bevordering en bescherming van de mensenrechten in de context van klimaatverandering wordt aangesteld die jaarlijks verslag uitbrengt aan de Mensenrechtenraad.