VN publiceert Concluding Observations CERD

GENÈVE. Het VN-Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie heeft eind augustus haar Concluding Observations (CO’s) over het Koninkrijk der Nederlanden uitgebracht. Deze CO’s hebben betrekking op de periode augustus 2015 tot en met september 2018. De zorgen en aanbevelingen uit de CO’s betreffen de naleving van het VN-Verdrag tegen rassendiscriminatie door de Nederlandse regering en zijn gebaseerd op een periodieke toetsing hiervan. Daarin is ook aandacht voor kwesties die het NJCM en andere organisaties hebben aangekaart in een gezamenlijke schaduwrapportage van maart 2020.

Comité over positieve maatregelen

Het Comité complimenteert het Koninkrijk der Nederlanden met positieve maatregelen die zijn genomen. Het verwijst bijvoorbeeld concreet naar de ratificatie van Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in juni 2016 en naar het opstellen van het Nationaal actieprogramma tegen discriminatie in januari 2016.

Aanbevelingen aan het Koninkrijk

Er is echter ook kritiek op de naleving van het Verdrag in het Koninkrijk. Zo adviseert het Comité uitgesplitste data te verzamelen over de demografische samenstelling van het land, inclusief data over etniciteit, en hier haar beleid op te baseren.  Verder vraagt het Comité aan het Koninkrijk maatregelen te treffen om het bewustzijn rondom het verbod op haatdragende taal te vergroten, inclusief op het internet, en met name gericht op slachtoffers en de middelen die beschikbaar zijn voor slachtoffers, zoals bijvoorbeeld via het Meldpunt Internet Discriminatie (MinD). Ook vraagt het Comité aandacht voor de impact van klimaatverandering op de overzeese gebiedsdelen en de impact van de corona steunmaatregelen op de inwoners van het Caraïbisch gebied in vergelijking met de impact daarvan op de Europese Nederlanders. Ook volgen er aanbevelingen over onder meer racisme in sport, etnische profilering en discriminatie met betrekking tot toegang tot de arbeidsmarkt en in het onderwijs. Klik hier om alle aanbevelingen van het Comité aan het Koninkrijk der Nederlanden te lezen.

Het Comité heeft de Nederlandse regering verzocht om vóór 25 augustus 2022 acties te ondernemen met betrekking tot haatdragende taal, raciale motieven bij het plegen strafbare feiten en gelijke kansen in het onderwijs.