VN rapporteert over naleving Anti-folterverdrag in Nederland

GENÈVE. Het Comité tegen Foltering van de Verenigde Naties heeft begin december haar Concluding observations over het Koningrijk der Nederlanden uitgebracht. De zorgen en aanbevelingen uit de Concluding Observations betreffen de naleving van het Anti-folterverdrag door de Nederlandse regering en zijn gebaseerd op een periodieke toetsing hiervan. Daarin is ook aandacht voor kwesties die het NJCM en andere organisaties hebben aangekaart in een gezamenlijke schaduwrapportage en in een gesprek met het Comité vorige maand.

Het Comité complimenteert het Koninkrijk der Nederlanden met positieve maatregelen die zijn genomen sinds de rapportage in 2013. Het verwijst bijvoorbeeld concreet naar de invoering van een programma tegen mensenhandel en de aanstelling van een manager bij de politie die toezicht houdt op huiselijk geweld en kindermisbruik.

Er is ook huiswerk voor de regering. Zo beveelt het Comité Nederland aan om de definitie van foltering in de nationale wetgeving overeen te laten komen met die van het Verdrag. Daarnaast zouden kinderen niet volgens het volwassenrecht mogen worden berecht. Ook moet Nederland maatregelen nemen om te voorkomen dat migranten kinderen in detentiecentra worden geplaatst. Verder vraagt het Comité aandacht voor gevangenen die op de terroristenafdeling worden geplaats. Dit zou alleen op basis van een individuele beoordeling op specifieke en objectieve criteria mogen gebeuren. Gevangenen met een levenslange gevangenisstraf moeten na een redelijke termijn uitzicht krijgen op vervroegde vrijlating of strafvermindering. Ook volgen er aanbevelingen over onder meer de gezondheidzorg in gevangenissen, kinderen in gesloten instellingen, mensenhandel, het gebruik van elektrisch geladen wapens, etnisch profileren, het verzamelen van data en over het Caribisch deel van het Koninkrijk. Klik hier om alle aanbevelingen van het Comité aan het Koninkrijk der Nederlanden te lezen.

Het Comité tegen Foltering heeft de Nederlandse regering verzocht om vóór 7 december 2019 meer informatie aan te leveren over non-refoulement, medische onderzoeken tijdens asielprocedures en het Nationaal Preventie Mechanisme. De nieuwe rapportage over de naleving van het hele Anti-folterverdrag moet vóór 7 december 2022 worden ingediend bij het Comité.

Naast het NJCM zijn er verschillende andere schaduwrapportages geschreven door Amnesty International, Amnesty International en Open Society Justice Initiative, College voor de Rechten van de Mens en Federatie van Nederlandse Verenigingen tot Integratie van Homoseksualiteit – COC Nederland.