Voorgestelde aanpassingen levenslange gevangenisstraf zijn niet mensenrechten-proof

De voorgestelde wijzigingen van staassecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Jusitie in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf in Nederland zijn volgens het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) nog niet mensenrechten-proof.

Het voorstel van de Staatssecretaris voldoet niet aan de eisen die voorvloeien uit artikel 3 van het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens (het verbod van onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen) en de daarop gebaseerde jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Met name het tijdstip waarop er gestart wordt met re-integratieactiviteiten en de criteria voor de herbeoordeling van de straf moeten volgens het NJCM worden heroverwogen.

De brief van staatssecretaris Dijkhoff d.d. 25 oktober 2016.

De reactie van het NJCM op de genoemde brief over de uitwerking van de wijzigingen in de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf.