Voorstel SGP-bestuur: vrouwen kunnen partijlid worden, maar zich niet verkiesbaar stellen

DEN HAAG. Vrouwen mogen lid worden van de SGP. Zij mogen zich echter niet verkiesbaar stellen. Dit stelt het SGP-hoofdbestuur voor in een vrijdag gepubliceerde notitie.

In de notitie ‘Man en vrouw schiep hij hen. Politieke participatie in bijbels perspectief’ stelt het hoofdbestuur voor om in artikel 4, eerste lid, van de partijstatuten het woord ‘mannen’ te vervangen door ‘personen’. Als dat voorstel wordt aanvaard, betekent dit dat zowel mannen als vrouwen lid kunnen worden van de SGP. Het bekleden van publieke ambten blijft in het voorstel van het hoofdbestuur echter ‘een specifieke roeping voor mannen’. Dit betekent dat vrouwen zich volgens het voorstel niet verkiesbaar kunnen stellen als volksvertegenwoordiger en geen bestuursfunctie kunnen uitoefenen op Europees, nationaal, provinciaal of lokaal niveau.

Op 24 juni zal het voorstel van het hoofdbestuur worden voorgelegd aan een speciale huishoudelijke vergadering voor afgevaardigden van de SGP-kiesverenigingen.

Binnen de SGP verhevigde de discussie over de positie van vrouwen na een uitspraak van de rechtbank Den Haag op 7 september vorig jaar. In die rechtzaak, die was aangespannen door de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, het NJCM en anderen tegen de Staat, oordeelde de rechtbank dat de Staat in strijd handelt met artikel 7 van het Vrouwenverdrag door de discriminatie van vrouwen binnen de SGP te laten voortbestaan en financieel te ondersteunen. De rechtbank beval de Staat art. 2 van de Wet subsidiëring politieke partijen jegens de SGP buiten toepassing te laten zolang vrouwen niet op gelijke voet met mannen lid mogen worden van deze partij. De uitspraak leidde ertoe dat de subsidie aan de SGP werd stopgezet.

De advocaat van de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, prof. mr. T. Barkhuysen, vindt het voorstel van het SGP-hoofdbestuur ‘een stap in de goede richting’, maar is niet tevreden. Van een volwaardig lidmaatschap is in het voorstel volgens hem geen sprake. Dat zou pas het geval zijn als vrouwen namens de SGP gemeenteraadslid, wethouder, gedeputeerde of Kamerlid kunnen worden of een andere bestuursfunctie kunnen bekleden. ‘Als het voorstel het haalt, moet in de praktijk echter nog blijken in hoeverre vrouwen echt de gelegenheid krijgen om deel te nemen aan de organisatie’, aldus Barkhuysen. Het voorstel bewijst volgens hem in elk geval dat het proces succesvol is geweest en de zaak in een stroomversnelling heeft gebracht.

BRONNEN