Gezamenlijke Kamerbrief NJCM e.a. over mensenrechten in het Curriculum funderend onderwijs

Afgelopen maandag 6 april heeft de vaste Kamercommissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) gedebatteerd met de Minister van OCW over de kerndoelen van het Curriculum funderend onderwijs po/vo.

Het samenwerkingsverband Platform Mensenrechteneducatie (PMRE), waar het NJCM in deelneemt, heeft middels een gezamenlijke brief de Kamerleden opgeroepen om kinder- en mensenrechten een duidelijke centrale plek te geven in de kerndoelen van het curriculum.

In tijden van polarisatie en verschillende urgente maatschappelijke thema’s vormen de mensenrechten, volgens het PMRE, een belangrijk ‘kompas’ voor docenten in het funderend onderwijs en bieden zij een concreet, duidelijk en universeel kader om versnippering tegen te gaan.

Kinder- en mensenrechten zijn reeds een belangrijke bouwsteen in het plan van Curriculum.nu. Het PMRE moedigt de wetgever dan ook aan om deze doelen een concrete plaats te geven in het wettelijke kader voor het Curriculum funderend onderwijs.

Het NJCM is evenals haar medeopstellers benieuwd naar het verslag van de het commissiedebat en zal zich binnen het Platform Mensenrechteneducatie hard blijven maken voor dit thema.

Voor de volledige brief zie de volgende link.