NGO’s rapporteren over Economische, Sociale en Culturele rechten in Nederland aan de VN

LEIDEN. Vandaag verzond het NJCM de gezamenlijke schaduwrapportage over de naleving van het Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (IVESCR) naar de Verenigde Naties in Genève.

De rapportage is ingediend namens twintig Nederlandse maatschappelijke organisaties. Zij informeren hiermee het IVESCR-Comité – dat toezicht houdt op dit verdrag – over de naleving en implementatie van economische, sociale en culturele rechten in Nederland in de periode november 2010 tot september 2016.

Vertegenwoordigers van het NJCM zullen de schaduwrapportage op 10 oktober aanstaande mondeling toelichten aan het IVESCR-Comité. De bijeenkomst in oktober is bedoeld ter voorbereiding van de zitting over de zesde periodieke rapportage van Nederland in mei-juni 2017.

Joint NGO Parallel Report CESCR 2016.

LEES HIER over de vorige sessie van Nederland bij het IVESCR-Comité.