NJCM Werkgroep Jeugdrecht schrijft een brief aan de Staatscommissie rechtsstaat

NJCM Werkgroep Jeugdrecht brengt de belangen van kinderen en jongeren onder de aandacht van de Staatscommissie rechtsstaat. De brief van de werkgroep is een aanvulling op haar eerdere algemene brief van 14 juli 2023. Tevens verwijst het NJCM naar haar brief en oplegbrief van 8 februari 2024, waarin de werkgroep Jeugdrecht van het NJCM de verkenner en formerende partijen heeft opgeroepen tot het verbeteren van de postitie van kinderen in beleid en regelgeving.

In de brief wordt benadrukt dat kinderen en jongeren geen eigen stem en geen eigen vertegenwoordiging hebben in het Nederlandse staatsbestel. Zij zijn hierin afhankelijk van hun ouders en verzorgers, ervaringsdeskundige volwassenen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor de belangen van kinderen. Daarom doet het NJCM aanvullende aanbevelingen ter verbetering van de positie van kinderen. Het NJCM hoopt hiermee te bereiken dat het belang van kinderen en jongeren door de Commissie verwerkt wordt in het nog op te stellen advies aan de regering, het parlement en de rechtspraak.

Lees de brief van de werkgroep hier. Ook kunt u hier de voorgaande brief en oplegbrief van 8 februari 2024 teruglezen.