Publicatie ICJ-handleiding over terroristische misdrijven en mensenrechten in de EU

De International Commission of Jurists (ICJ) heeft een handleiding gepubliceerd over de implementatie van de EU Anti-terrorismerichtlijn en mensenrechten: A Short Guide on Terrorism Offences and Human Rights in the EU. De handleiding is bedoeld ter ondersteuning van iedereen die betrokken is bij terrorismebestrijding en de bescherming van mensenrechten.

De ICJ geeft in de handleiding een kort overzicht van het internationaal en Europees wettelijk kader met betrekking tot terrorisme. Daarnaast wordt uiteengezet hoe mensenrechten meegenomen moeten worden in terrorismebestrijding binnen het nationale strafrecht van de lidstaten. Er is bovendien aandacht voor de rechten van slachtoffers en verdachten.

De handleiding is gebaseerd op informatie en lessen uit het JUSTICE-project. Hiermee worden de bevindingen uit het project toegankelijk gemaakt voor een breder publiek, waaronder NGO’s die lobbyen op dit terrein.

De handleiding is hier te raadplegen.