Artikelen in kader van JUSTICE-project over bestrijding terrorisme

Recentelijk verschenen twee artikelen over terrorisme bestrijding in Nederland en Frankrijk op de website van Opinio Juris. De artikelen zijn geschreven in het kader van het JUSTICE-project, over de implementatie van de Europese Anti-terrorismerichtlijn, waar het NJCM aan meewerkt.

Gebruik van bestuurlijke maatregelen in de bestrijding van terrorisme in Nederland

In het artikel gaat Mohamed Rafik, lid van de werkgroep Strafrecht van het NJCM, in op de ontwikkeling dat regeringen in toenemende mate gebruikmaken van bestuurlijke maatregelen bij de bestrijding van terrorisme, waaronder in Nederland. In tegenstelling tot in het strafrecht, worden er bij bestuurlijke maatregelen bepaalde procedurele rechten niet gewaarborgd. Dit is zorgelijk, omdat het leidt tot een afbraak van de rechtsstaat. De ‘Tijdelijke wet bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding’ wordt uitbundig behandeld in het artikel, waarbij Rafik onder andere een analyse geeft van de bevoegdheid om een reisverbod op te leggen. Het artikel toont verder aan hoe het gebruik van deze bestuurlijke maatregelen leidt tot een inbreuk op mensenrechten, zoals de presumptie van onschuld, het recht op een eerlijk proces, het recht op respect voor privé- en familieleven, het recht op vrijheid van beweging en het recht op arbeid. Het artikel is geschreven namens het NJCM en is in zijn geheel te lezen (in het Engels) op de website van Opinio Juris.

Religieuze discriminatie in de bestrijding van terrorisme in Frankrijk

Het tweede artikel, van de hand van Adélaïde Jacquin, wijst erop dat het antiterrorismebeleid van Frankrijk leidt tot religieuze discriminatie. Mede gezien de achtergrond van de aanslagen in februari en november 2015, bestaat er het risico voor politieke en discriminerende implementatie van het recht in rechtszaken van personen die verdacht worden van terroristische activiteiten, zeker wanneer wettelijke bepalingen niet duidelijk gedefinieerd worden. Het artikel is hier te lezen.