Reactie NJCM op het rapport ‘Commissie onderzoek interlandelijke adoptie’

Het NJCM heeft gereageerd op het rapport ‘Commissie onderzoek interlandelijke adoptie in het verleden’ (commissie-Joustra) van 8 februari 2021. Middels dit schrijven gaat het NJCM in op de bevindingen van de commissie-Joustra met een korte terugblik op de context van het onderzoek en de ingenomen standpunten en aanbevelingen van het NJCM in de periode 2016-2018.

Naar aanleiding van het in 2016 verschenen adviesrapport ‘Advies Bezinning op interlandelijke adoptie’ van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ), heeft het NJCM in de periode 2016-2018 zich uitgesproken over de misstanden bij interlandelijke adoptie. Lees hier meer over de standpunten van het NJCM in 2017 en de brief aan de Minister van Veiligheid en Justitie.

Het NJCM onderschrijft de heldere en verstrekkende conclusies van de commissie-Joustra in het rapport van 2021. De Nederlandse overheid heeft jarenlang berichtgeving genegeerd over illegale praktijken in de interlandelijke adoptie praktijk. Ook hebben vertegenwoordigers van de overheid gehandeld in strijd met de regels om adopties mogelijk te maken en/of te bespoedigen. Deze handelingen hebben geleid tot grove schendingen van kinder- en mensenrechtenverdragen. Het huidige systeem is nog steeds fraudegevoelig en misstanden komen tot op de dag van vandaag nog voor. Het NJCM concludeert dat het nu zaak is voor de overheid om volledig recht te doen aan de rechte van geadopteerden bij het herstel van hun identiteit.

Lees hier meer over de reactie van het NJCM op de bevindingen van de commissie-Joustra.