EHRM 30 november 2004 , Öneryildiz tegen Turkije

In 1993 kwamen 39 sloppenwijkbewoners om bij een methaanexplosie. Het Hof hield – ook in de interne hoger beroepsprocedure in de Grote Kamer – de staat aansprakelijk voor nalatigheid bij het informeren over en het afwenden van het explosiegevaar. Ook waren er onvoldoende onderzoeks- en compensatieprocedures na de ramp.

BRONNEN

Uitspraak EHRM 30 november 2004 (nr. 48939/99), Öneryildiz t. Turkije