NJCM dient alternatieve CERD-rapportage in bij de VN

Onze werkgroep Verdragsrapportages heeft de afgelopen paar maanden de alternatieve CERD-rapportage gecoördineerd en deze is inmiddels verzonden naar het VN-Comité tegen rassendiscriminatie. De rapportage is in samenwerking met academici en NGO’s opgesteld  en bevat het perspectief van het maatschappelijk middenveld op de implementatie van het Verdrag inzake Rassendiscriminatie door het Koninkrijk in de afgelopen 5 jaar. Mede op basis van dit alternatieve rapport vormt het VN-Comité een beeld van de implementatie van het Verdrag in het Koninkrijk.

In de rapportage staan drie thema’s centraal: rassendiscriminatie als obstakel voor participatie in de samenleving, discriminatie van minderheden en het gebrek aan onderzoek en data over discriminatie in Nederland. Deze overkoepelende onderwerpen zijn uitgewerkt in 21 verschillende kwesties. In de rapportage wordt bijvoorbeeld aangekaart dat discriminatie op de arbeidsmarkt een hardnekkig probleem blijft, dat minderheden zich buiten de samenleving gesloten blijven voelen en dat er nog veel belemmeringen zijn voor het bereiken van humane vreemdelingendetentie. De rapportage besteedt verder aandacht aan de antidiscriminatievoorzieningen, vrijheid van meningsuiting, inburgering, etnisch profileren, LHBTI-asielzoekers, staatloosheid, onderwijs, gezondheidszorg, sport en klimaat.

Op basis van deze gezamenlijke rapportage en andere alternatieve rapportages (bijvoorbeeld van het College voor de Rechten van de Mens) zal het VN-Comité, dat bestaat uit onafhankelijke deskundigen, een bijeenkomst organiseren. Deze bijeenkomst wordt gehouden in Genève en geeft het Comité de mogelijkheid om Nederland specifieke en verdiepende vragen te stellen over hoe zij het Verdrag implementeert. Voorafgaand aan deze bijeenkomst zal er een informele sessie met NGO’s plaatsvinden met hetzelfde doel. Na afloop van beide sessies zal het Comité aangeven op welke gebieden de Nederlandse overheid in lijn met het Verdrag handelt en waar er nog verbeteringen dienen plaats te vinden.

Lees hier de alternatieve CERD-rapportage.