NJCM levert bijdrage aan EU Strategy on the Rights of the Child

Het NJCM heeft deelgenomen aan de consultatie van de Europese Commissie met betrekking tot de EU Strategy on the Rights of the Child (2021-2024). De Europese Commissie is een nieuw beleidskader aan het opzetten voor het beschermen en bevorderen van de rechten van het kind, waarbij de consultatie dient als een belangrijke bron van informatie voor het vormgeven van dit beleid. Door middel van een position paper heeft het NJCM zijn visie gedeeld en verschillende punten benoemd die aandacht behoeven.

De bijdrage is vooral gericht op de impact van het coronavirus op de rechten van het kind en de gevaren waaraan kinderen in de huidige maatschappij worden blootgesteld. Het NJCM heeft de Europese Commissie daarbij opgeroepen om op enkele specifieke punten actie te ondernemen, zoals de gevaren waaraan kinderen worden blootgesteld in een digitale wereld, gender-based violence en de noodzaak om expliciet te verwijzen naar het kind in het migratievraagstuk. Daarbij ziet het NJCM een belangrijke rol weggelegd voor de EU in het zorgdragen voor een goede coördinatie van het beleid tussen de lidstaten.

Onze bijdrage is hier te lezen.