OM eist 20 jaar tegen Desi Bouterse voor Krijgsraad Suriname

PARAMARIBO. Auditeur-militair Elgin heeft op de zitting van de Surinaamse Krijgsraad van 28 juni 2017 zijn requisitoir gehouden over de decembermoorden van 1982. Elgin eiste twintig jaar onvoorwaardelijk tegen hoofdverdachte Desi Bouterse.

Elgin betoogde dat de decembermoorden van 1982 ‘na kalm beraad en rustig overleg’ hebben plaatsgevonden, zo bericht het Surinaamse Starnieuws. De voorbedachten rade is volgens de auditeur-militair voldoende komen vast te staan: de verdachte Bouterse had tijd genomen om zich te beraden op het te nemen besluit. Hij had de gelegenheid gehad na te denken over de betekenis en de gevolgen van zijn voorgenomen daad en zich daarvan rekenschap te geven.

Lang was onzeker of de auditeur-militair zijn requisitoir zou houden, gezien de pogingen van de hoofdverdachte, de huidige Surinaamse president Desi Bouterse, om de zaak te stoppen. Bijna tien jaar na het begin van het 8 Decemberstrafproces deed de auditeur-generaal dat op 28 juni 2017 dan toch. Dat alleen al maakt de zittingsdag van 28 juni 2017 tot een historische, aldus NRC Handelsblad in een commentaar op die dag.

Tegen verdachte Jimmy Stolk heeft de auditeur-militair op diezelfde dag vrijspraak geëist. Zijn directe betrokkenheid bij het beramen en uitvoeren van de moordplannen is volgens het Openbaar Ministerie niet aangetoond.

Tegen verdachte Stephanus Dendoe heeft auditeur-militair Elgin op 30 juni 2017 een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van 20 jaar geëist. Het Openbaar Ministerie vindt dat er wettig en overtuigend bewijs is tegen Dendoe. Hij is volgens Elgin betrokken bij het beraden en uitvoeren van de moordplannen.

Tegen verdachten Orlando Heidanus en Wim Carbière is, net als tegen verdachte Edgar Ritfeld, op 30 juni 2017 vrijspraak geëist voor alle beschuldigingen in het 8 Decemberstrafproces. Auditeur-militair Elgin voerde aan dat zij slechts uitvoerder waren van een dienstopdracht, aldus een verslag in Starnieuws.

Het 8 Decemberstrafproces gaat over de moorden in 1982 toen vijftien prominente tegenstanders van het militaire regime van Suriname werden geëxecuteerd.

Uitgebreide verslagen van de zittingsdagen op 28 en 30 juni jongstleden van de Surinaamse Krijgsraad zijn te vinden in onderstaande weblinks.

Bronnen

Starnieuws 28 juni 2017, ‘Breaking nieuws: 20 jaar geëist tegen Bouterse’.

NRC Handelsblad 28 juni 2017, ‘Na 35 jaar historische strafeis tegen Desi Bouterse’.

Washington Post 28 juni 2017, ‘Prosecutor calls for 20-year sentence for Suriname president’.

Starnieuws 28 juni 2017, Openbaar Ministerie eist vrijspraak tegen Jimmy Stolk’.

Starnieuws 29 juni 2017, ‘Elgin: Moorden “na kalm beraad en rustig overleg” gepleegd’.

Starnieuws 30 juni 2017, ‘Elgin eist vrijspraak tegen Edgar Ritfeld’.

Starnieuws 30 juni 2017, ‘Vrijspraak geëist tegen Heidanus en Carbière’.

Starnieuws 30 juni 2017, ‘Breaking news: 20 jaar geëist tegen Dendoe’.