Petitie: ‘Wij staan op! Gelijke kansen op de arbeidsmarkt’

De regering wil loondispensatie invoeren in de Participatiewet. Dit houdt in dat werkgevers minder dat het wettelijk minimumloon kunnen gaan betalen aan werknemers met een beperking. ‘Wij staan op!’, een beweging van jongvolwassenen met een beperking, is een petitie gestart om tot een eerlijke oplossing voor gelijkwaardige behandeling te komen.

Op 27 maart stuurde staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een notitie over het invoeren van loondispensatie in de Participatiewet naar zowel de Eerste als de Tweede Kamer. Gemeentes kunnen werkgevers dispensatie verlenen voor het betalen van het wettelijk minimumloon aan werknemers met ‘verminderde productiviteit’. Het idee is dat zij hierdoor uitsluitend loon betalen voor de daadwerkelijke productiviteit van de werknemer met een beperking. Als iemand vanuit de bijstand gaat werken, wordt het salaris aangevuld met een uitkering vanuit de gemeente, net zoals in de Wajong. Daardoor wordt het voor de werknemer onder andere moeilijker om aanvullend pensioen op te bouwen. Het loon komt door het voorstel namelijk mogelijk niet boven het drempelbedrag (de AOW-franchise) uit. Als dat het geval is hoeven er geen pensioenpremies voor aanvullend pensioen afgedragen te worden. Daarnaast blijft de hoogte van de WW- en de WIA-uitkering afhankelijk van het loon, waardoor ook deze lager kunnen uitvallen. In de petitie wordt opgeroepen tot het vinden van een eerlijke oplossing voor gelijkwaardige behandeling voor alle werknemers, qua salaris, pensioen en uitkeringen. De petitie kan tot 30 juni getekend worden.

 

Lees verder: