Studiedag ‘Gesloten jeugdhulp: toekomstbestendig?’

Maandag 27 mei 2019, 9.00-17.00u, Kamerlingh Onnes Gebouw (Steenschuur 25, Leiden).

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden organiseert een juridisch congres rondom het thema gesloten jeugdhulp, waarbij de NJCM-werkgroep Jeugdrecht een inleiding zal verzorgen.

Recent is een tweetal proefschriften verschenen over de gesloten jeugdhulp. Ook is er in de media momenteel veel aandacht voor gesloten jeugdhulp, waarbij veel kritiek te horen is op onder meer de toegang tot gesloten jeugdhulp en vrijheidsbeperkingen tijdens gesloten jeugdhulp, waaronder het gebruik van de isoleercel. Dit alles roept de vraag op, hoe toekomstbestendig de gesloten jeugdhulp is. Tijdens deze studiedag zullen de bevindingen uit de beide dissertaties over gesloten jeugdhulp worden gepresenteerd en zal er vanuit verschillende perspectieven worden gereflecteerd op deze bevindingen en aanbevelingen.

Maartje Berger van de NJCM-werkgroep Jeugdrecht zal, samen met de andere werkgroepleden, een inleiding verzorgen over de ‘actualiteit gesloten jeugdzorg in het licht van mensenrechten’.

Het congres is gericht op rechters, advocaten, jeugdofficieren van justitie, wetgevingsjuristen, beleidsmakers, academici en overige professionals die zich bezighouden met jeugdhulp.

Het congres vindt plaats in het Kamerlingh Onnes Gebouw (Steenschuur 25, Leiden) en duurt van 9.00 tot 17.00 uur.

Zie de website voor meer informatie, het volledige programma en inschrijving (aan deelname zijn kosten verbonden).