Workshop: IE-recht voor NGO’s

Op 5 juli organiseert Pro Bono Connect een workshop over intellectueel eigendom voor NGO’s. Tijdens dit evenement zal een expert van advocatenkantoor Simmons & Simmons de beginselen van het IE-recht uiteenzetten en vragen van deelnemers beantwoorden.

Steeds vaker krijgen NGO’s te maken met vraagstukken omtrent het intellectueel eigendomsrecht (IE-recht). Hoe zit het bijvoorbeeld met het gebruik van foto’s op de website, flyers of in de nieuwsbrief? Wie is de eigenaar van teksten die geschreven zijn door medewerkers of vrijwilligers? En hoe kan een NGO haar merknaam beschermen?

Pro Bono Connect (een project van het Nederlands Comité voor de Mensenrechten) organiseert in samenwerking met advocatenkantoor Simmons & Simmons een workshop over het IE-recht. Tijdens deze workshop worden de beginselen van het IE-recht besproken vanuit de behoeften uit de dagelijkse werkzaamheden van NGO’s.

Let op: deze workshop gaat niet over de nieuwe privacywetgeving. Uw organisatie kan vooraf specifieke vragen over het IE-recht insturen, zodat deze worden behandeld tijdens de workshop. Deze vragen kunt u richten aan mevrouw Sarai Mock via info@probonoconnect.nl.

De workshop vindt plaats op het kantoor van Simmons & Simmons. Bekijk hier de uitnodiging voor meer informatie.

Aanmelden kan tot 15 juni. Het aantal plaatsen is beperkt!