Lustrumcongres NJCM: 7 november 2019

07/11/19

Onder populistisch vuur
Als zelfs de rechtsstaat niet meer vanzelfsprekend is

In 1974 werd het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten opgericht.

Juristen zagen dat de bescherming van mensenrechten slecht geregeld was en dat de rechtsstaat lang niet voor iedereen goed werkte. En ze zagen dat er voor hen, juristen, bij uitstek een rol was weggelegd om op dat tekort te blijven hameren.

Nu, 45 jaar later, is die noodzaak opnieuw groot.

Nee, we leven hier niet in Polen of Hongarije. Maar ook in ons land stapelen de bedreigingen van de rechtsstaat zich in een adembenemend tempo op: van initiatief wetsvoorstellen die kwetsbare groepen marginaliseren en grove inbreuken op onze privacy (want, tja, wie niets te verbergen heeft…) tot het uithollen van de rechtsbescherming door steeds verdergaande technologieën en het verhogen van de drempel tot een eerlijke rechtsgang.

Ofwel: ook deze tijd vraagt om een juridische beroepsgroep die opstaat voor mensenrechten en voor de rechtsstaat.

Daarover gaan we in gesprek met een aantal eloquente juristen uit binnen- en buitenland.

Zet 7 november 2019 alvast in je agenda!